PHÁT TRIỂN BẢN THÂN

Bởi: Trung

Nhiều lời khuyên đúng nhưng tôi thấy chất chứa sự hận thù trong đó. Mà hận thù là mầm mống của trả thù. Mà trả thù là thế nào thì chắc phải chuyển qua mục Lời Phật Dạy. Tất cả các lời khuyên đều thiếu đi sự giải thích, chỉ […]

Bạn bè là phong thủy cuộc đời

Bạn bè là phong thủy cuộc đời

Cuộc đời chúng ta nên biết bạn bè là phong thủy cuộc đời. Kết giao với bạn thế nào, tương lai của chính bạn là thế ấy. Hãy kết giao đúng người. Người xưa có câu: “Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”. Chính là để nói tới việc […]

Nghệ thuật thu phục lòng người trong giao tiếp

Nghệ thuật thu phục lòng người trong giao tiếp

Đắc Nhân Tâm là nghệ thuật thu phục lòng người trong giao tiếp – để tất cả mọi người yêu mến mình. Trước hết phải hiểu rõ và quan tâm đến những người xung quanh, giúp đỡ họ phát triển lên một tầm cao mới. Đây chính là nghệ thuật và […]