THPT, TUYỂN SINH

Phương án tuyển sinh các trường văn hóa, nghệ thuật


TP HCMBa trường đại học thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tuyển gần 1.000 chỉ tiêu, nhiều ngành buộc phải thi môn Năng khiếu.

Năm nay, Đại học Văn hoá TP HCM tuyển 750 chỉ tiêu ở 8 ngành. Trường có ba phương thức tuyển sinh: xét tuyển từ kết quả thi tốt nghiệp THPT; xét kết quả học bạ 5 học kỳ bậc THPT (trừ học kỳ II lớp 12); kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP HCM và các trường khác có tổ chức thi đánh giá năng lực riêng.

STT Ngành, chuyên ngành Chỉ tiêu
1 Thông tin thư viện 40
2 Bảo tàng học 20
3 Du lịch 50
4 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 100
Chuyên ngành Hướng dẫn du lịch 50
Chuyên ngành Quản trị du lịch 50
5 Kinh doanh xuất bản phẩm 50
6 Quản lý văn hoá 260
Chuyên ngành Quản lý hoạt động văn hoá xã hội 60
Chuyên ngành Quản lý di sản văn hoá và phát triển du lịch 50
Chuyên ngành Tổ chức, dàn dựng chương trình văn hoá 100
Chuyên ngành Tổ chức sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch 50
7 Văn hoá học 200
Chuyên ngành Văn hoá Việt Nam 40
Chuyên ngành Công nghiệp văn hoá 40
Chuyên ngành Truyền thống văn hoá 120
8 Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam 30

Trường tổ chức thi năng khiếu riêng, kết quả được dùng để xét tuyển cùng tổ hợp môn theo phương thức xét tuyển. Chuyên ngành Tổ chức, dàn dựng chương trình văn hoá nghệ thuật (ngành Quản lý văn hoá) phải thi các môn năng khiếu nghệ thuật: Năng khiếu biểu diễn nghệ thuật hoặc Năng lực hiểu biết nghệ thuật.

Đại học Mỹ thuật TP HCM tuyển 215 chỉ tiêu ở 6 ngành: Hội hoạ; Đồ hoạ (chuyên ngành Đồ hoạ tranh in và Đồ hoạ tranh truyện); Điêu khắc; Lý luận và lịch sử mỹ thuật; Thiết kế đồ hoạ (chuyên ngành Thiết kế đồ hoạ và Thiết kế mỹ thuật truyền thông đa phương tiện); Sư phạm mỹ thuật.

Ngoài xét tuyển môn Văn, thí sinh phải dự thi 2 môn năng khiếu được tổ chức tại trường. Điểm Văn và điểm năng khiếu phải từ 5 trở lên mới được xét tuyển.

STT Ngành Môn năng khiếu
1 Hội hoạ

Hình hoạ (hệ số 2): Vẽ người toàn thân

Bố cục (hệ số 1): Tranh màu

2 Đồ hoạ

Hình hoạ (hệ số 2): Vẽ người toàn thân

Bố cục (hệ số 1): Tranh màu

3 Điêu khắc

Tượng tròn (hệ số 2)

Bố cục (hệ số 1): Chạm nổi

4 Thiết kế đồ hoạ

Hình hoạ (hệ số 2): Vẽ chân dung người

Trang trí (hệ số 1): Vẽ trang trí màu

5 Sư phạm mỹ thuật

Hình hoạ (hệ số 2): Vẽ chân dung người

Bố cục (hệ số 1): Tranh màu

6 Lý luận và lịch sử mỹ thuật

Hình hoạ (hệ số 2): Vẽ đầu tượng

Bố cục (Hệ số 1): Tranh màu

Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM tuyển 220 chỉ tiêu đại học ở 5 ngành: Đạo diễn sân khấu; Diễn viên kịch, điện ảnh, truyền hình; Đạo diễn điện ảnh, truyền hình; Quay phim; Diễn viên sân khấu kịch hát.

Trường xét tuyển môn Văn theo học bạ THPT lớp 12 và tổ chức thi tuyển 2 môn năng khiếu (tổ hợp S00). Riêng ngành Diễn viên kịch, điện ảnh, truyền hình tuyển thí sinh tuổi 18-23; ngành Diễn viên sân khấu kịch hát tuổi 18-26.

Mạnh Tùng