[BVU] Phát động sinh viên tham gia cuộc thi Hùng biện tiếng Nhật toàn miền Nam lần thứ 4

Năm nay, Tập đoàn giao thông vận tải Komaru kết hợp với Trung tâm Việt Nam – Hiroshima tổ chức Cuộc thi Hùng biện tiếng Nhật lần 4. Cuộc thi … Đọc tiếp [BVU] Phát động sinh viên tham gia cuộc thi Hùng biện tiếng Nhật toàn miền Nam lần thứ 4