[BVU] Sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc tham gia chương trình trải nghiệp thực tế tại doanh nghiệp

Với mục đích tạo điều kiện cho sinh viên được tiếp cận với môi trường Doanh nghiệp và có cơ hội cọ xát thực tế để tích lũy thêm nhiều … Đọc tiếp [BVU] Sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc tham gia chương trình trải nghiệp thực tế tại doanh nghiệp