Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) công bố đề án tuyển sinh dự kiến năm 2021

Ngày 30/12/2020, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) chính thức công bố Đề án tuyển sinh Đại học chính quy dự kiến năm 2021. Theo đó, năm học … Đọc tiếp Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) công bố đề án tuyển sinh dự kiến năm 2021