Trường cao đẳng Polytechnic đào tạo nhóm ngành công nghệ thông tin, kinh tế, du lịch – nhà hàng – khách sạn, thẩm mỹ – làm đẹp,….