Cao đẳng quốc tế Kent đào tạo các nhóm ngành: TMDT – Digital Marketing, Phim & hoạt hình, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống,….