Trường đại học công nghiệp TpHCM (HUI) đào tạo các nhóm ngành: công nghệ thông tin, cơ khí, kinh tế, kế toán, tài chính, thương mại điện tử…..