Trường đại học Gia Định có mức học phí thấp 11 triệu/ học kỳ. Chương trình tuyển sinh và đào tạo năm 2021 gồm 3 khoa, 16 ngành và 46 chuyên ngành gồm: Nhóm kỹ thuật công nghệ như: công nghệ thông tin, mạng máy tính, đồ họa,…;  Nhóm ngành kinh tế như: quản trị kinh doanh, kế toán, tài chính ngân hàng, marketing,…; Nhóm ngành ngoại ngữ như tiếng Anh, Đông Phương học, luật…..