Trường đại học Thủ Dầu Một đào tạo nhóm ngành sư phạm, nhóm ngành kinh tế, công nghệ, ngoại ngữ, âm nhạc, kiến trúc xây dựng,….