Là trường đại học hàng đầu Việt Nam. Trường đại học Tôn Đức Thắng là trường có cơ sở vật chất hiện đại, chương trình đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực và cấp bật.