Là trường đại học đa ngành. Trường Đại học Văn Lang có cơ sở vật chất hiện đại và trang thiết bị, phòng học đạt tiêu chuẩn cao, đáp ứng mọi nhu cầu học tập và nghiên cứu của sinh viên nhà trường.