Danh sách Trường Đại học – Học viện khu vực Thành phố Hà Nội

Ghi chú: Các trường Đại học có đánh dấu (*) là các trường ngoài công lập Mã trường Tên trường  QH Đại học Quốc gia Hà Nội QHI Trường Đại … Đọc tiếp Danh sách Trường Đại học – Học viện khu vực Thành phố Hà Nội