Đại học Bà Rịa Vũng Tàu

Thế mạnh đào tạo: Lĩnh vực công nghệ thông tin – điện, điện tử; Lĩnh vực Kỹ thuật – Kinh tế biển; Lĩnh vực Du lịch – Quản lý kinh doanh; Lĩnh vực Ngôn ngữ – Văn hóa; Lĩnh vực Dược – Điều dưỡng… Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu là trường đại […]