Doanh nghiệp bất động sản – Chúng tôi rất cần nguồn nhân lực được đào tạo chính quy

Đó là nhận định của các vị khách mời, lãnh đạo các doanh nghiệp tham gia “Hội thảo Đào tạo nguồn nhân lực bất động sản – Cơ hội việc … Đọc tiếp Doanh nghiệp bất động sản – Chúng tôi rất cần nguồn nhân lực được đào tạo chính quy