Giới thiệu Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU)

Được thành lập từ năm 1997, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) không chỉ đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội, … Đọc tiếp Giới thiệu Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU)