Sinh viên K14 Khoa KHXH&NV háo hức đón chờ kỳ Kiến tập hấp dẫn tại Công ty AEON Việt Nam

Vào ngày 15/10 tới đây, gần 200 “thành viên mới” K14 của khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Gia Định (GDU) sẽ có chuyến tham quan, … Đọc tiếp Sinh viên K14 Khoa KHXH&NV háo hức đón chờ kỳ Kiến tập hấp dẫn tại Công ty AEON Việt Nam