Trường Đại học Gia Định công bố đề án tuyển sinh (dự kiến) năm 2021

Vào ngày 24/12/2020, Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại học Gia Định (GDU) chính thức công bố đề án tuyển sinh (dự kiến) năm 2021 với 2.500 chỉ tiêu cho … Đọc tiếp Trường Đại học Gia Định công bố đề án tuyển sinh (dự kiến) năm 2021