Đại học Thủ Dầu Một

Trường đại học Thủ Dầu Một đào tạo nhóm ngành sư phạm, nhóm ngành kinh tế, công nghệ, ngoại ngữ, âm nhạc, kiến trúc xây dựng,….

Đại học Bình Dương

Trường Đại học Bình Dương đào tạo các ngành như công nghệ kỹ thuật ô tô, công nghệ thông tin, kiến trúc, tài chính ngân hàng, ngôn ngữ anh, công nghệ sinh học,…