Cao đẳng Quôc tế KENT

Cao đẳng quốc tế Kent đào tạo các nhóm ngành: TMDT – Digital Marketing, Phim & hoạt hình, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống,….

Cao đẳng Polytechnic

Trường cao đẳng Polytechnic đào tạo nhóm ngành công nghệ thông tin, kinh tế, du lịch – nhà hàng – khách sạn, thẩm mỹ – làm đẹp,….

Cao đẳng Quốc tế TpHCM

Trường Cao đẳng Quốc tế Tp.HCM phát triển phương pháp học đi đôi với hành; nội dung giảng dạy bám sát thực tế, nâng cao kỹ năng nghề, ứng dụng thực hành là chính dựa trên kế hoạch và xây dựng một chương trình học trên môi trường thực tế, phù hợp với nhu cầu […]

Cao đẳng VHNTDL Sài Gòn

Trường có thế mạnh các ngành du lịch, văn hóa nghệ thuật và kinh tế. Trường có cơ sở vật chất hiện đại, có KTX cho sinh viên theo học tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ Thuật và Du lịch Sài Gòn ACT