Giới thiệu Trường Đại học Bình Dương

Bình Dương là tỉnh trọng yếu trong chiến lược phát triển kinh tế của các tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Điểm đến hàng đầu cho việc kiến tạo tương lai Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương, 48 khu công nghiệp và cụm công nghiệp tại Bình Dương […]