“Bén duyên” cùng Tự Hào Sử Việt-lần 5 năm 2020

Đối với mỗi Đoàn viên thanh niên chúng ta, khi nhắc đến lịch sử hào hùng của dân tộc có ai không khỏi tự hào, hãnh diện vì thế hệ cha anh đi trước? Biết đến cuộc thi “Tự Hào Sử Việt – lần 5 năm 2020” như một “cái duyên”. Tôi – cậu sinh […]

Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải TP.HCM

Đạo đức – Tri thức – Kỹ năng – Sáng tạo Được ký quyết định thành lập từ năm 1977, trải qua 43 năm xây dựng và phát triển, Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải TP.Hồ Chí Minh (CĐ GTVT TP.HCM) đã có những bước đi vững chắc trên con đường đào tạo nguồn […]