Danh sách Trường Đại học – Học viện khu vực miền Nam

Ghi chú: Các trường Đại học có đánh dấu (*) là các trường ngoài công lập Mã trường Tên trường TAG Trường Đại học An Giang DBL Trường Đại học Bạc Liêu TCT Trường Đại học Cần Thơ PVU Trường Đại học Dầu khí Việt Nam DNU Trường Đại học Đồng Nai SPD Trường Đại […]