Đại Học RMIT

Đại học RMIT Việt Nam là chi nhánh tại châu Á của Đại học RMIT (đặt tại Melbourne – Úc) – trường đại học lớn nhất của Úc. Trường giảng dạy các chương trình kinh doanh, kỹ thuật và thiết kế, đồng thời tổ chức hàng loạt hoạt động ngoại khóa ấn tượng nhằm khuyến […]