Sinh viên Đại học Văn Hiến vào vòng chung kết “Giải thưởng..”

Sinh viên Đại học Văn Hiến vào vòng chung kết “Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Eureka” lần thứ 22 năm 2020 Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học – Euréka” là giải thưởng cao quý dành cho sinh viên đam mê nghiên cứu khoa học trên toàn quốc, góp phần đẩy […]

Trường Đại học Văn Hiến đón đoàn khảo sát đánh giá ngoài.

Trường Đại học Văn Hiến đón đoàn khảo sát đánh giá ngoài chương trình đào tạo 2 ngành trình độ đại học. Để chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức đánh giá ngoài 2 chương trình đào tạo trình độ đại học gồm: Ngành Công nghệ thông tin và Ngành Quản trị khách sạn […]

Trường Đại học Văn Hiến

Trường Đại học Văn Hiến được thành lập theo Quyết định số 517/TTg ngày 11/7/1997 của Thủ tướng Chính phủ. Với niềm tin được tiếp nối từ nhiều thế hệ cán bộ lãnh đạo, quản lý cùng giảng viên, nhân viên, sinh viên từ khi thành lập trường và tâm huyết xây dựng một trường […]