Tiếp nối hành trình HIUCARE khám miễn phí cho hơn 30.000 học sinh THPT

Trong tháng 5 vừa qua, liên tiếp các trường THPT đã được Hành trình HIUCARE ghé thăm, trong đó có sự đồng hành của các đối tác, và đặc biệt là Giảng viên – Sinh viên Khoa Răng Hàm Mặt HIU. Rời giảng đường đại học, thầy và trò cùng khoác áo blouse trắng mang […]