Tại sao nên chọn Dược học Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng?

Dược học là môn khoa học nghiên cứu về thuốc trên 2 lĩnh vực chính gồm các quá trình nghiên cứu mối liên quan giữa thuốc và cơ thể; cách vận dụng thuốc trong điều trị bệnh. Giới thiệu ngành Dược học Đây là ngành học dựa trên nhiều ngành khoa học khác nhau nhưng […]