Muôn vàn cơ hội cho sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô tại MIT

Trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập đất nước toàn diện như hiện nay, thị trường Ô tô tại Việt Nam đang có bước chuyển mình mạnh mẽ cùng với đó là những tiềm năng phát triển toàn diện. Chính vì thế ngành Công nghệ Kỹ thuật ô tô đang […]