Dược sĩ gánh cả “hàng trăm chuyên ngành”

Nếu bạn quan tâm đến khối ngành sức khỏe, khoa học sức khỏe và y tế, có lẽ bạn sẽ biết học bác sĩ sẽ có 4 chuyên ngành lớn Nội – Ngoại – Sản – Nhi. Còn khi học Dược sĩ, bạn sẽ phải nằm lòng tất cả loại thuốc điều trị mọi bệnh, […]