Những sản phẩm mang dấu ấn ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học – Công nghệ Thực phẩm, Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu

Trước sự khan hiếm của thị trường dung dịch sát khuẩn vào mùa dịch, Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu (BVU) đã chủ động nghiên cứu và điều chế Dung dịch sát khuẩn sử dụng nội bộ trong trường. Đây là một trong những sản phẩm mới nhất của giảng viên, sinh viên […]