Ngành quan hệ công chúng – cơ hội nghề nghiệp trong thế giới mới

Ngành Quan hệ công chúng tiếng anh là Public Relations đã hình thành từ rất lâu, thế nhưng tại Việt Nam đến nay vẫn là một ngành học mới. Kinh tế phát triển cùng với những bước đột phá của công nghệ trong thời đại số cũng là lý do giúp Quan hệ công chúng […]