Cùng bạn tìm hiểu ngành Y khoa Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Chương trình đào tạo ngành Y khoa Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng chú trọng đào tạo kỹ năng thực hành nghề nghiệp, kỹ năng mềm… đảm bảo sinh viên ra trường có chuẩn đầu ra tốt để hành nghề chuyên nghiệp. Giới thiệu ngành Y khoa Y khoa là ngành đào tạo Bác […]