Ngành Nhật Bản học – Dành cho những sinh viên thích văn hóa Nhật

Tìm hiểu về ngành Nhật Bản: Nhật Bản học (Japanese studies) là một bộ phận của Khu vực học và Đông Á học liên quan đến nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn về Nhật Bản. Đây là ngành nghiên cứu về ngôn ngữ, văn hoá, văn học, kinh tế, chính trị… của […]