Giới thiệu về Trường THPT An Đông

Trường THPT An Đông (Trường THPT ở Quận 5, TP. Hồ Chí Minh). Trường đã khẳng định vai trò quan trọng trong việc phát hiện và bồi dưỡng học sinh năng khiếu. Trường An Đông đã góp phần nâng cao thành tích của ngành giáo dục – đào tạo phía Nam. Trường đã có thành […]