Parent’s Day – Ngày hội gắn kết giữa Phụ huynh và Asian School

Với nhiều đổi mới và ý nghĩa, Ngày hội Phụ huynh học sinh – Parent’s Day của Bậc Trung học AHS Trường Quốc tế Á Châu năm học 2020 – 2021 đã nhận được sự ủng hộ tích cực từ đông đảo Quý Phụ huynh, trở thành ngày hội gắn kết đặc biệt giữa Nhà […]