Sinh viên chưa tốt nghiệp được học chương trình thạc sĩ

TP HCM – Sinh viên năm 3-4 Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn có điểm tích lũy loại khá trở lên có thể học chương trình thạc sĩ, sau 4,5-5,5 năm lấy được cả hai bằng. Chiều 18/11, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP […]