Tính cách và nghề nghiệp cho nhóm ngành công chức, văn phòng

NHÓM NGÀNH VĂN PHÒNG Đặc điểm tính cách và ngành nghề, môi trường làm việc Kiểu người thận trọng, nề nếp – nghiệp vụ quy củ (ký hiệu NV) 1. Đặc điểm. Những người ở nhóm nghiệp vụ có sở thích và có khả năng làm việc ở văn phòng, làm các công việc sổ […]

Tính cách và nghề nghiệp cho nhóm ngành quản lý lãnh đạo

NHÓM NGÀNH QUẢN LÝ Đặc điểm tính cách và ngành nghề, môi trường làm việc Kiểu người chủ động uy quyền – dựng nghiệp quản lý (ký hiệu QL) 1. Đặc điểm. Những người ở nhóm quản lí có sở thích và khả năng làm việc thiên về ra lệnh cho người khác và lãnh […]

Tính cách và ngành nghề cho nhóm ngành xã hội

NHÓM NGÀNH XÃ HỘI Đặc điểm tính cách và ngành nghề, môi trường làm việc Kiểu người linh hoạt, quảng giao – phục vụ xã hội (ký hiệu XH) 1. Đặc điểm. Những người ở nhóm xã hội có sở thích và có khả năng làm việc, giao tiếp người với người, thích đi đây, […]

Tính cách và ngành nghề cho nhóm ngành nghệ thuật

NHÓM NGÀNH NGHỆ THUẬT Đặc điểm tính cách và ngành nghề, môi trường làm việc Kiểu người sáng tạo, tự do, văn học, nghệ thuật (ký hiệu NT) 1. Đặc điểm. Những người ở nhóm nghệ thuật rất thích và có khả năng làm việc thiên về tính chất nghệ thuật như văn chương, vẽ, […]

Tính cách và nghề nghiệp cho nhóm ngành nghiên cứu

NHÓM NGÀNH NGHIÊN CỨU Đặc điểm tính cách và ngành nghề, môi trường làm việc 1. Đặc điểm Những người thuộc nhóm này có khả năng phân tích, nghiên cứu rất sâu một vấn đề phức tạp. Họ luôn thích khám phá, tìm tòi, điều tra và tò mò về mọi thứ xung quanh đến […]

Tính cách và ngành nghề cho nhóm ngành kỹ thuật

NHÓM NGÀNH KỸ THUẬT Đặc điểm tính cách và ngành nghề, môi trường làm việc Kiểu thực tế cụ thể – thao tác kỹ thuật (ký hiệu KT) 1. Đặc điểm: Những người ở nhóm kỹ thuật có sở thích và khả năng khám phá, sử dụng máy móc, làm những công việc sử dụng […]

Định hướng nghề nghiệp tương lai – Trắc nghiệm HOLLAND

KẾT QUẢ TRẮC NGHIỆM [survey_answers id=”1206410790″ data=”score” style=”barchart” init=”true” data = “score” uid = “true” session = “last” max=”9″] Đối chiếu với kết quả để biết mình nên theo nhóm ngành nghề nào sau nhé [su_box title=”Kiểu người REALISTIC – Người thực tế:” box_color=”#2a75b6″ title_color=”#f1faff”] (nếu tổng điểm số của R – kỹ thuật là cao nhất […]