Khám phá Miền tây sông nước cùng “Tourgiude” SPC

Từ ngày 5 đến ngày 8/10/2020 vừa qua, các sinh viên ngành Hướng dẫn du lịch – trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn (SPC) đã có hành trình khám phá, học tập tại Tây Nam Bộ trong chương trình “Tour kiến tập thực tế Tp. Hồ Chí Minh – Tiền Giang – Châu Đốc – […]