Học sinh giỏi cấp thành phố đi học nghề

TT – Câu chuyện về một học sinh giỏi cấp thành phố không chọn vào lớp 10 công lập mà lại rẽ ngang vào trường nghề. Và cả câu chuyện của những bạn đậu đại học nhưng chuyển sang học nghề. Nhiều năm liền Nguyễn Thị Hương (Q.12, TP.HCM) đều đạt học lực giỏi. Năm […]