Các trường Học viện, Đại học thuộc Quân đội và Công an

TT Mã trường Tên trường Quân đội 1 KQH    Học viện Kỹ thuật Quân sự 2 YQH    Học viện Quân Y 3 NQH    Học viện Khoa học Quân sự 4 BPH    Học viện Biên phòng 5 HEH    Học viện Hậu cần 6 PKH    Học viện Phòng không – Không quân 7 HQH    Học viện Hải […]