Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn (SAIGONACT)

Ngày 07/06/2017, Thủ tướng Chính phủ có văn bản 802/TTg-KGVX đồng ý chủ trương thành lập Trường Đại học Du lịch Sài Gòn theo hướng không vì lợi nhuận và sẽ trở thành Trường Đại học Du lịch đầu tiên của Việt Nam. Hội đồng Quản trị Nhà trường đã quyết tâm thành lập trường […]