Các trường Đại học & Học viện khu vực TP. HCM

Ghi chú: Các trường Đại học có đánh dấu (*) là các trường ngoài công lập Mã trường Tên trường   ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM QSB   Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM QST   Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TPHCM QSX   Trường Đại học Khoa học xã hội và […]