Phụ huynh nên chọn Trường Song ngữ Quốc tế Tesla

Việc chọn môi trường học tập phù hợp cho học sinh rất quan trọng, vì nó ảnh hưởng tới sự hình thành, phát triển thể chất, tư duy và nhân cách của học sinh. Đó là lý do Phụ Huynh nào cũng muốn con mình có khởi đầu thật tốt. Những lý do Phụ huynh nên chọn Trường […]