Cuộc thi Bóng Ném tại Trường Song Ngữ Quốc Tế Horizon

Cuộc thi Bóng Ném đã được Trường Song Ngữ Quốc Tế Horizon tổ chức dành cho tất cả các học viên từ cấp Tiểu Học đến trung học Phổ Thông vào ngày 14/09/2020. Khi chơi Bóng Ném, các học sinh chạy quanh sân và cố gắng không bị bóng trúng vào người. Nếu bị ném […]