Đào Tạo Trực Tuyến Trong Xu Thế Cách Mạng Công Nghiệp 4.0

Trường Trung cấp Mai Linh với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng phục vụ sự phát triển vững mạnh của các tổ chức doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu phát triển Kinh tế – Xã hội và nguồn nhân lực trong cả nước. Sinh viên – Học sinh được thực tập ngay […]