Trường Đại học Văn Hiến

Trường Đại học Văn Hiến được thành lập theo Quyết định số 517/TTg ngày 11/7/1997 của Thủ tướng Chính phủ. Với niềm tin được tiếp nối từ nhiều thế hệ cán bộ lãnh đạo, quản lý cùng giảng viên, nhân viên, sinh viên từ khi thành lập trường và tâm huyết xây dựng một trường […]