Môi trường học tập của sinh viên Đại học VinUni

Sinh viên Đại học VinUni được học ở Trung tâm mô phỏng như bệnh viện, phòng Superlab hiện đại, giảng đường mở và khu liên hợp thể thao quy mô. Đại học VinUni lựa chọn Phương pháp giảng dạy tích cực dựa trên trụ cột Phát triển học thuật và Phát triển toàn diện. Trong […]