Giới thiệu Trường Đại học Văn Lang

Văn Lang – Trường đại học mở cho những tâm hồn rộng mở Ngày 27/01/1995, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 71/TTg cho phép thành lập Trường Đại học Dân lập Văn Lang. Từ tâm huyết của các nhà sáng lập hướng về thế hệ trẻ, hướng về tương lai của đất nước, […]