Đại học Quốc tế Hồng Bàng xét tuyển bổ sung đến ngày 15/10

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) thông báo xét tuyển bổ sung đối với phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021 cho tất cả các ngành đào tạo bậc đại học đến ngày 15/10/2021. Hạn cuối xét tuyển bổ sung đến ngày 15/10 Đây là […]