Trường đào tạo các ngành kế toán, công nghệ thông tin, marketing, hướng dẫn du lịch, y sỹ, dược sỹ và liên thông các ngành lên cao đẳng, đại học